Kostym & Mask
Kostym & Mask har i 10 år producerat
peruker och levererat professionella
maskörtjänster till produktioner runtom i
Skandinavien för TV, film och scen.
Hos oss är kvalitet ett måste och vi
levererar endast det bästa till våra
kunder.
Huvudprofilerna hos Kostym & Mask är
dels Robin Karlsson, maskör,
perukmakare och kostymör som har en
gedigen erfarenhet från amerikanska
scener till svenska, dels Camilla
Kreutzmann, designer maskör och
perukmakare som arbetat främst baserat
i Danmark med TV och scen. Läs mer
om Camilla och Robin här.
Vi levererar maskdesign och peruker till
dig på offert. Kontakta oss för att veta
mer. Allt går att lösa, fantasin är vår
gräns.
Kostymdelen innehar en egen
professionell syateljé där vi har möjlighet
att producera nya kreationer utifrån
kundens önskemål. Vi har också ett
enormt kostymförråd till förfogande för
uthyrning.
K&M