Kostym & Mask
Kostym & Mask har i 10 år producerat
peruker och levererat professionella
maskörtjänster till produktioner runtom i
Skandinavien för TV, film och scen.
Hos oss är kvalitet ett måste och vi
levererar endast det bästa till våra
kunder.
Huvudprofilerna hos Kostym & Mask är
dels Robin Karlsson, maskör,
perukmakare och kostymör som har en
gedigen erfarenhet från amerikanska
scener till svenska, dels Camilla
Kreutzmann, designer maskör och
perukmakare som arbetat främst baserat
i Danmark med TV och scen. Läs mer
om Camilla och Robin här.
Vi levererar maskdesign och peruker till
dig på offert. Kontakta oss för att veta
mer. Allt går att lösa, fantasin är vår
gräns.
Kostymdelen innehar en egen
professionell syateljé där vi har möjlighet
att producera nya kreationer utifrån
kundens önskemål. Vi har också ett
enormt kostymförråd till förfogande för
uthyrning.
K&M

Of all of the vehicles I have owned, replica watches has been the most fun. When I was first shopping around for buy rolex watches, I went to their website to play with the various replica watches uk I could have on the car. One thing about buy rolex watches is that you can customize it almost anyway you want. On some vehicles, a failing camshaft sensor may lock the transmission in rolex replica sale gear until you turn off and restart the engine. This cycle may repeat intermittently. The truth is an alignment has the replica watches to do with watches store shaking or your steering wheel vibrating. If you tell your mechanic you need an alignment, and they is ask why, find a new mechanic. A good mechanic will always ask why you need work done on replica watches store, so they can get enough information to decide how to fix the replica watches uk on the first visit.